DOWNLOAD NOW

מדיניות פרטיות

בנק לאומי מכבד את פרטיות לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. הבנק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהבנק אוסף אודותיך ואת השימושים במידע זה. במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

הטבת פתיחת חשבון בנק ב-Pepper

הטבת הצטרפות בסך 250  ש"ח תועבר לחשבון העובר ושב של  Pepper לכל לקוח שישלים פתיחת חשבון בנק של Pepper. Pepper  רשאים להפסיק את ההטבה, בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. 

תחרות מלגות לסטודנטים

כללי

תחרות "מלגות לסטודנטים" מאפשרת לסטודנטים העומדים בתנאים המפורטים להלן לזכות ב5000 ₪ שיעברו לחשבון שלהם בPepper בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("התחרות"). Pepper רשאים להפסיק את התחרות בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. אלא אם יוחלט אחרת התכנית תסתיים בתאריך 28.11.2017. בכל יום Pepper רשאים לבחור לפי שיקול דעתם הבלעדי עד 10 זוכים.

התנאים:

תקנון לקבלת קופון למימוש ברשת "דומינו'ס פיצה"

Pepper Pay מקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "Pepper") מאפשר לך לקבל קופון למימוש ברשת "דומינו'ס פיצה" (להלן: "הרשת"), בכפוף לתנאים וההוראות כמפורט להלן:

תקנון לקבלת קופון למימוש ברשת "סינמה סיטי"

Pepper Pay מקבוצת בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "Pepper") מאפשר לך לקבל קופון למימוש ברשת "סינימה סיטי" (להלן: "הרשת"), בכפוף לתנאים וההוראות כמפורט להלן: