הגיע הזמן שתכירו את PEPPER
בואו לשנות איתנו את עולם הבנקאות

הגיע הזמן לבנקאות אחרת, שקופה, זמינה וללא עמלות עו”ש.
בנקאות שעובדת בשבילכם ומתאימה את עצמה אליכם.
Pepper הוקם על ידי חבורה של אנשים עם תשוקה
לטכנולוגיה, בנקאות ועיצוב כדי ליצור בנקאות שונה
מכל מה שהכרתם.

100% FREE

ללא עמלות עו״ש

100% MOBILE

הכל במובייל וללא סניפים

100% BANKING

שירות בצ׳אט או בטלפון
6 ימים, 24 שעות ביממה

בואו לדעת לפני כולם


לתנאי השימוש
הנני מאשר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים ואני רשאי למסרם. ידוע לי כי הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך משלוח עדכונים ולא חלה עליי חובה חוקית למסרם. הפרטים ישמשו לצורך עבודת הבנק והם יוחזקו כולם או חלקים במאגרי המידע של הבנק בארץ או בחו"ל, לרבות על גבי תשתית ענן, ולא ימסרו לצדדים שלישיים.

COMING SOON

App Store Google Play