הורידו עכשיו

מדיניות פרטיות

Pepper מבית בנק לאומי מכבד את פרטיות לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. Pepper עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע ש-Pepper אוסף אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים, לרבות יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים"). במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

תחרות מלגות לסטודנטים

כללי

תחרות "מלגות לסטודנטים" מאפשרת לסטודנטים העומדים בתנאים המפורטים להלן לזכות ב5000 ₪ שיעברו לחשבון שלהם בPepper בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("התחרות"). Pepper רשאים להפסיק את התחרות בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. אלא אם יוחלט אחרת התכנית תסתיים בתאריך 28.11.2017. בכל יום Pepper רשאים לבחור לפי שיקול דעתם הבלעדי עד 10 זוכים.

התנאים: