תעודת זהות בנקאית

תעודת זהות בנקאית

בתעודת הזהות הבנקאית שלך אפשר למצוא את כל הנתונים הקשורים לנכסים וההתחייבות שלך בבנק, למשל: הכנסות, הוצאות, פעילות שוטפת ועוד.
כדי לצפות ולהוריד את תעודת הזהות הבנקאית,
פשוט נכנסים לחשבון ה-Pepper, פרופיל ואז מסמכים.